petra-duijkers

Sinds 2005 ben ik werkzaam in de uitvaartverzorging.
Het werken in deze branche heeft mij geïnspireerd om mijn eigen onderneming
te starten.
Per 1 april 2008 ben ik gevestigd als zelfstandig uitvaartondernemer
te Blitterswijck.

Uitvaartverzorging Petra Duijkers is een kleine onderneming. Vanaf de melding van overlijden tot en met het nagesprek ben ik uw persoonlijke aanspreekpunt.
Het is van groot belang te beseffen dat afscheid nemen van uw dierbare eenmalig is
en dat er niets overgedaan kan worden.

Ik neem geen beslissingen maar ik help u bij het maken van keuzes die passend zijn bij uw situatie. Nauwe betrokkenheid van familie bij het afscheid en de uitvaart heeft een positief effect op de rouwverwerking.

U kiest als familie zelf of u de overledene thuis opbaart of laat opbaren in een rouwcentrum. Een thuisopbaring kan goed zijn voor het verwerkingsproces. De mogelijkheid bestaat dat u zelf mee kan helpen met het opbaren van uw dierbare overleden en het sluiten van de kist op de dag van de uitvaart, dit kan allemaal, alles wordt pas na zorgvuldig overleg vastgelegd.

Bij overlijden

Direct na een overlijden (thuis) dient u contact op te nemen met de huisarts of de dienstdoende arts. Deze moet officieel het overlijden constateren en vastleggen in een “Verklaring van Overlijden”, en zal deze verklaring achterlaten bij de nabestaanden.

Bij overlijden in ziekenhuis of verzorgingshuis blijven deze papieren bij de overledene.
Deze verklaring heeft de uitvaartleider nodig voor het regelen van een aantal praktische zaken en de aangifte bij de gemeente.
Daarna volstaat een telefoontje naar ons met de melding van overlijden op een van onze telefoonnummers naar Uitvaartverzorging Petra Duijkers  06-23611350 / 0478-533226

Vervolgens maken wij een afspraak om de eerste noodzakelijke voorzieningen t.b.v. de overledene samen met u te bespreken. Van een thuisopbaring of een uitvaartcentrum naar keuze.

Verzekeren van een Uitvaart

Niet iedereen heeft een uitvaartverzekering, waarmee u de kosten van de uitvaart vooraf (gedeeltelijk) kunt afdekken. Iedereen is vrij om de uitvaart te laten verzorgen door de uitvaartonderneming, die door hem of haar gekozen wordt.
U kunt altijd van onze dienstverlening gebruik maken.
Het maakt dus niet uit bij wie of op welke wijze u verzekerd bent.

Kosten van een uitvaart

Wij bezitten geen dure gebouwen en hoeven geen dure grote organisatie te onderhouden.
Dit leidt tot een afscheid met lagere kosten.

Materialen van Grafkisten

De grafkisten worden vervaardig van hout uit Europese bossen waarvoor een her plantplicht geldt. Er worden uitsluitend bekledingen van goede kwaliteit en milieuvriendelijk vervaardigd gebruikt.

Voor het vastleggen van uw persoonlijke uitvaartwensen verwijs ik u graag naar de link “contact”.
Samen zorgen we voor een waardevol afscheid, en een mooie herinnering.

Heeft u vragen, bel dan gerust voor meer informatie.